Ásványos érc

Zay Sámuel Magyar Mineralogiá-jában az érceket négy osztályba sorozza. Terméstiszta ércek, lárvás v. titkos ércek ásványos ércek és földes ércek. Á.-ek, melyek, olvasztó által húzattatnak ki az ásványokból olyanformán; hogy azzal elöbb egy új testet tegyenek; melytől előbb ki kell tisztíttatni, mint a tűzkapó hozzáadása által tökéletes érccé tevődjön.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Astrolabium

(gör.), elavult csillagászati műszer, melyet Hipparchos használt először a csillagok hosszúságának és szélességének meghatározására. Lényegileg megegyező az armilláris szférával; ha ugyanis az a gyűrűt a szolszticiumok kolurjába, b-t az ekliptika síkjába hozzuk, akkor a c kettős gyűrűt dioptrájával valamely csillagra állítván, nyerjük Ptolemaios eljárása szerint a csillag hosszát és szélességét. Az első az a és c gyűrű képezte szög, mely b osztályzatán olvasandó le, a második a dioptrás vonal szöglete b sikjával, mely c osztályzatán megfigyelhető. A későbbi idők tengerészeinél az A. fokokra és annak részeire osztott teljes-, fél, negyed-, hatod- vagy nyolcadkör (teljes, fél A., quadráns, szextáns, oktáns) volt, melynek középpontja körül dioptrás vonalzó vagy később alhidádos távcső volt forgatható. Gyűrű segítségével függélyesen felfüggesztve a Nap magasságának meghatározására szolgált.
[ÁBRA] ASTROLABIUM.
Bár a Jakabpálca neve alatt ismeretes szögmérő az A.-t már Astrolablum. korán kiszorította ez mégis egészen a mult századig használatban maradt. Az A. továbbá oly készülék, mely nagyobb távolságokra a közönséges vizmérlegnél nagyobb pontossággal eszközlendő lejtmérésekhez használható. Részei egy vizszintes, fonalkereszttel és libellával ellátott távcső, mely négy csavar segítségével pontosan beállítható.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Ásugh

örmény népdalnok, l. Örményország.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Astor

János Jakab, amerikai humanista, szül. Heidelberg mellett Walldorfban 1763 jul. 17-én, megh. New-Yorkban 1848 márc. 29-én. 1783-ban Amerikába költözve, kereskedésbe fogott s 1800-ban már 1/4 millió dollárja volt. Szőrme-árúkkal, teával és selyemmel folytatott kereskedésével s egyéb üzleteivel igen gyorsan roppant vagyonra tett szert, úgy hogy halálakor unokájára több mint 100 millió dollárt hagyott. Ő alapította New-Yorkban az Astor-könyvtárt, mely pompás bizanci palotában van elhelyezve, s több mint 600 ezer dollárba került s jelenleg 250,000 kötetből áll, tehát egyike a legnagyobb könyvtáraknak. (V. ö. Partow: Life of J. J. A., New-York, 1865.)

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Astraia

(lat: Astraea), Zeus és Themis, más mondai verzió szerint Astraios és Éós leánya, ki az arany-korban (l. o.) élt Diké néven az emberek között, de a vaskorszak bekövetkeztével a földet otthagyta s a csillagok közé helyeztetett.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Astyoché

Láomedón és Strymó leánya, kit nőtestvéreivel együtt a Tróját ostromló görögök rabságba vetettek és alsó Itáliába hurcoltak, hol azonban a foglyok elégették a görögök hajóit, hogy azok kénytelenek legyenek az idegen vidéken megtelepedni.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Ásványforrás

az olyan forrás, melyből ásványvíz fakad. Van sós keserü, savanyu, vasas kénes stb. ásványforrás, aszerint aminő a vize. L. Ásványvíz és Forrás.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Astyagés

I. Kyaxarés fia, méd király 595-560-ig. K. e. Hérodotos szerint A. leányát Mandanet a persa Kambysésnek adta nőül s egy álom folytán meghagyta, hogy ennek fiát megöljék. Szolgája Harpagus azonban a fiut egy pásztornak adta nevelés végett. Ennek feltalálása után A. Harpagos fiát megölette, s atyjának eledelképen feltálaltatta; ki ennélfogva Cyrust lázadásra inditotta A. ellen, legyőzte s 560-ban trónjától megfosztotta.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Astutiusos

(lat.) a. m. ravasz, fortélyos, furfangos.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Aston

Luiza, német irónő, szül. 1815 nov. 26., megh. Vangenben a Bodentó m. 1871 dec. 21. A nők egyenjogúsításának egyik leglelkesebb védője, kit e téren kifejtett izgatásai miatt több helyütt ismételve kiutasítottak. Egy ideig az angol Aston neje volt, kitől elvált; 1850. Bremában Meier orvoshoz ment nőül. Főművei, melyek mind a nők emancipációját sürgetik: Meine Emancipation (1846), Aus dem Leben einer Frau (1840), Revolution und Contrerevolution (1849.)

Forrás: A Pallas nagy lexikona