Büdös

a B. barlangról nevezetes vulkáni hegy Alsó-Torja határában, Háromszék vmegye kézdi járásában, a Bodoki hegységben, 1174 méternyi magasságra emelkedik. Hazánk egyik nevezetessége az 1053 m.- nyi magasságban nylló B.- barlang, mely 2 m. széles, 6 m. magas és 14 méter hosszu; belsejében szénsav- és kénhidrogén-gázok özönlenek fel, melyek fenekén összegyülnek; e gázok 95,49%- a széndioxidból, 0,56% kénhidrogénből, 0,01% oxigénből és 3,64% nitrogénből állanak; gyógycélokra használják, a csuzban és köszvényben szenvedő betegek a barlangban levő padokon ülve használják e légfürdőt; meglátogatásához nagy óvatosság kell, miután a fejlődő gázok fulasztólag hatnak s már sok látogató vesztét okozták. A barlang tetejéről kénsav- és timsótartalmu viz csepeg le, melyet a nép szembajok ellen használ. Hasonló, de kevésbbé nevezetes a Timsós- és a Gyilkos-barlang. A B. tövében több gyógyforrás (Katalin sósforrás, Károlyforrás, Timsósforrás, Várpadforrás, Hammas stb.) s primitiv fürdő (ujabban Bálványosfüred) van, K-re pedig az Első magyar szénsavgyár, melybe a szénsavgázokat a kénbarlangból 4 km. hosszú ólomcsövekben vezetik; a gázok itt sűrűség által cseppfolyó állapotba mennek át s ily uton naponként 150 kg. szénsavat nyernek a barlangnak gáztömegébőI. A B. barlang tulajdonosai: báró Apor Gábor és gr. Mikes Benedekné. Közelében emelkedik Bálványos vára.

Forrás: A Pallas nagy lexikona